مقالات و پایان نامه ها

طبقه بندی آبهای آلوده

طبقه بندی آبهای آلوده آبهای آلوده‌ای که پس از تصفیه دوباره می‌توان استفاده کرد: 1. آبهای آلوده‌ای که در کارخانجات و مراکز صنعتی تولید شده ، به‌شدت سمی هستند و نمی‌توان برای مصارف خانگی استفاده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون ، معیاری برای تعیین آلودگی فاضلابها-میزان مواد آلی در فاضلابها

پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون ، معیاری برای تعیین آلودگی فاضلابها پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون آبها ، یکی از معیارهای مهم آلودگی آنهاست. بطوری که می‌دانیم اکسیژن محلول در آب ، عامل اساسی زندگی و رشد ادامه مطلب…

By 92, ago